01 Gener 2020

El documental – Argument

El Green Birding és una disciplina d’observació d’ocells que conjuga l’afecció per la Natura amb el rigor científic i el respecte absolut pel medi ambient. Ponç Feliu és un biòleg i ambientòleg català apassionat per la Natura des de molt jove. És fundador de diverses entitats conservacionistes i divulgador de temàtiques mediambientals. L’any 2013 va establir el rècord europeu encara vigent, amb 304 espècies i deu mil quilòmetres recorreguts en bicicleta.

Catalunya és una de les destinacions ornitològiques més importants del sud d’Europa. Des de la costa Mediterrània fins a l’alta muntanya pirinenca, passant per les grans planes agrícoles de ponent i les conques fluvials que creuen el territori, compta amb una diversitat hàbitats naturals que faciliten l’observació de gran varietat d’espècies d’aus migratòries i residents. Una riquesa d’ecosistemes que es manté en una delicada convivència entre espais humanitzats i el medi natural.

Encara estem prenent consciència dels estralls que el Covid19 està provocant arreu i que, a més, se sumen a les conseqüències imparables de la crisi climàtica. Aquest escenari ens obliga a replantejar-nos la manera de relacionar-nos amb el nostre entorn i a trobar formes d’habitar o d’exercir les nostres activitats quotidianes de forma més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. En un exercici de recuperació d’una relativa normalitat, en Ponç vol retrobar-se amb diferents espais de la geografia catalana per gaudir de la seva biodiversitat natural i de les desenes d’espècies d’ocells migratòries i residents que hi fan vida. A més, aquest trajecte es vol fer en una setmana utilitzant mitjans de transport lliures d’emissions de CO2, perquè en Ponç i els seus companys creuen és possible recórrer i gaudir de la natura de forma respectuosa sense renunciar a assolir un repte inèdit a Europa: veure més de dues-centes espècies d’ocells en una setmana en format Green Birding.

 

Però un territori no és res sense la seva gent. La gent és el lloc i el lloc la seva gent. L’observació d’ocells és per a en Ponç un mitjà per a conèixer millor el vincle respectuós entre l’home i la Natura. El Green Big Week ens permetrà conèixer a la gent del territori que en té cura; pagesos, ramaders, ocellaires locals, empresaris que vetllen perquè la seva activitat s’integri i sigui respectuosa amb el medi ambient o entitats conservacionistes. Tots tenen molt present l’emergència climàtica que ens afecta i que pot posar en perill aquesta riquesa natural que ens envolta.